Orientačný cenník FV systémov


Neskrývame ceny

Je veľmi jednoduché povedať : tak pán domáci tých 5,6kWp čo vám dáme na strechu máte za .........

Je ale dôležité aby ste presne vedeli začo budete platiť, čo za svoje peniaze dostanete a čo môžete od nás očakávať. pre nás je dôležité, aby ste na nás do budúcna mysleli v dobrom, lebo vieme, že fotovoltaika nepovedala ešte posledné slovo. A aj keď už budemem na dôchodku firma veríme bude stále tu pre vás.