Fotovoltika úspora a životné prostredie

Fotovoltický On -Grid systém

On - grid systémy sú vhodným riešením na miesta kde je prítomný rozvod verejnej elektrickej siete. Elektrina vyrobená fotovoltickým systémom a upravená meničom napätia je smerovaná do hlavného ističového rozvádzača a odtiaľ je dodávaná priamo ku konkrétnym spotrebičom, ktoré ju práve v tom čase potrebujú.

V prípade. že spotrebiče na svoju prevádzku potrebujú viac elektriny ako vyprodukuje fotovoltický systém rozdiel je dodávaný z verejnej siete.

Ak fotovoltický systém dodáva viac elektriny ako spotrebiče dokážu spotrebovať zvyšný prúd pretečie do verejnej siete.

Pri voľbe tohto fotovoltického riešenia je veľmi dôležité správne nastavenie výkonu fotovoltického systému, aby sa minimalizovali prietoky elektriny do verejnej siete.

Hybridný fotovoltaický systém

Hybridný AC - FV systém sa skladá z dvoch striedačov. Jeden je on-grid určený na priamu premenu energie z FV na AC-230V a druhý, ktorý meria tok AC prúdu v objekte a podľa potreby nabíja/vybíja lítiové batérie, čím sa neustále snaží udržiavať spotrebu elektrickej energie z verejnej siete 0W na elektromery.

Hybridný on-grid/off-grid FV systém je plnohodnotný hybridný systém s hybridným striedačom. Výkon z FV panelov je striedačom invertovaný na AC-230V pri účinnosti viac než 97% a okamžite ju dodáva pre spotrebiče.

V prípade, že produkcia FV je vyššia ako aktuálny spotreba spotrebičov začne dobíjať lítiové batérie. V prípade vyššej spotreby ako je produkcia FV  je energia dopĺňaná elektrinou z batérii. Ak je spotreba vyššia ako výkon FV batérii potrebná energia je dodávaná z verejnej siete.

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej siete automaticky rieši dodávku elektriny z batérii.

Ohrev teplej úžitkovej vody

Ohrev teplej úžitkovej vody je po kúrení druhým najvyšším spotrebiteľom energii či už v domácnostiach alebo aj firmách a organizáciách. nami používaný systém na ohrev teplej vody nie je podmienený výmenou bojlera pokiaľ je váš bojler obojživelník. Výkon sústavy je nastavený na ohrev objemu do 200 litrov, čo zodpovedá štandartnej domácej spotrebe a tiež pre menšie firmy a úrady. Druhou variantou je objem do 1000 litrov, čo zodpovedá pre stredne veľké úrady, školy a podobne.

Využívaním FV ohrevu vody pri správnom nastavení výkonu fotovoltickej sústavy dokážete ušetriť až 70% pôvodných nákladov na spotrebovanú elektrinu alebo plynu pri ohreve TUV.