Produkty na ohrev TUV

Dajte si v pohode kávičku a zoznámte sa s produktovou radou Kerberos

Solar Kerberos 315.B

Solar Kerberos 315.C

Solar Kerberos 315.H

Solar Kerberos 320.B

Solar Kerberos 320.H

Kerberos Power 6000.B

Schéma zapojenia


Fotovoltaické panely umiestnené na streche domu, prístavby, car boxu s výkonom 260Wp a riadiaca jednotka Kerberos s prehľadným dotykovým displejom, zálohovaním dát až 10 dní.

Každá domácnosť, firma, organizácia, zdravotné stredisko, domov dôchodcov a sociálnych služieb, športový klub si nájde v našej ponuke presne to, čo potrebuje.

Každému užívateľovi ohrev TUV riešený fotovoltaikou môže usporiť až 70% nákladov na jej ohrev. 

Ohrev TUV fotovoltaikou je dobrý začiatok prechodu na čistý zdroj  výroby elektrickej energie.