Úspory pre samosprávu a organizácie

Vychádzame Vám v ústrety


Predstavitelia samospráv

Škôlky, školy, zdravotné strediská, domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov, športové kluby, kultúrne strediská a objekty v správe samospráv. Vo všetkých týchto objektoch sa používa teplá úžitková voda ( TUV ). Každý zohriaty m3 TUV, kúrenie a svietenie niečo stojí a Vy viete, že nie raz sú to veľmi vysoké faktúry, ktoré musíte uhradiť z obmedzených rozpočtov. Nikto Vám nič zadarmo nedá a je len na Vás a zastupiteľstvách čo a či vôbec niečo dokážete s tým urobiť. Nemáme univerzálne riešenie týchto problémov, ale vieme niečo pre Vaše mestá a obce urobiť. 

Ak čítate tieto riadky tak čítajte pozorne. Fotovoltický ohrev TUV bez potreby vstupného kapitálu zo strany samosprávy. Áno čítate správne bez potreby vstupného kapitálu na ohrev TUV ako jediná firma na Slovensku. Nie je treba v tom hľadať nič výnimočné. Našou myšlienkou, ktorú sa snažíme už dlhšiu dobu na Slovensku šíriť je 

                                  SLNEČNÁ ENERGIA JE PRE KAŽDÉHO ZADARMO

len si ju treba vziať. Vašu FVE na ohrev TUV zaplatí slnko. Znie to ako lacný reklamný slogan?

Napíšte alebo zavolajte nám do Green Solar Energy - Slovensko a my veľmi radi prídeme k Vám a pri dobrej káve ( tú donesieme so sebou ) Vám dokážeme, že je to všetko pravda.  A naviac si nič neúčtujeme za cestovné a prípravu štúdie využitia fotovoltiky. Tento nový projekt rozbiehame od začiatku roka 2021. 

Máme pre Vás aj doplnkové služby ako možnosť posúdenia cien energii s vypracovaním novej cenovej ponuky a tiež možnosť realizácie revízii vyhradených technických zariadení plyn a tlakové nádoby. Samozrejmosťou je odstránenie závad, poradenstvo pri kompletácii dokumentácie od týchto zariadení. 

Jeden príklad z praxe

Ako podklad slúži ročné vyúčtovanie za rok 2019 pre spotrebu elektrickej energie v objekte Materskej škôlky.

Spotreba 01.01.2019 - 16.06.2019 : VT - 4,038MWh, NT - 0,897MWh

                 17.06.2019 - 31.12.2019  :  VT - 4,733MWh,  NT -  1,281MWh

Predmetom riešenia zníženia spotreby elektrickej energie formou fotovoltaickej elektrárne tak, aby vyhovovala podmienkam akcie Teplá voda zo slnka, bolo splniť dve podmienky. Inštalácia musí deklarovať a spĺňať ohrev TUV a jej spodná hranica nákupu je 10.000€

Navrhli sme riešenie, ktoré spĺňa obidve podmienky. Navrhovaná inštalácia zohľadňuje časové využívanie objektu a jeho zameranie. 

Pre nášho partnera sme navrhli a doporučili FVE s inštalovaným výkonom 5kWp s ročným výkonom 5,393MWh. Ročná úspora pri uvádzanej spotrebe je 49,25% spotreby elektrickej energie.

Druhým podporným riešením je inštalácia systému Kerberos s výkonom 2,4kW pre ohrev TUV v budove Obecného úradu.

Súčasťou dodávky a montáže FV systému je aj konanie s distribučnou spoločnosťou a dodávateľom elektrickej energie, zaškolenie obsluhy a potrebná revízia

Cena pre MŠ s inštaláciou na kľúč s DPH............................................................................................        8804€

Cena pre OU s DPH...................................................................................................................................         3500€

Cena spolu s DPH ......................................................................................................................................        12304€

Splátky 60 mesiacov ................................................................................................................................       246,08€

Splátky 80 mesiacov ................................................................................................................................         184,51€