My ponúkneme - Vy si vyberiete

Technológie a služby


Fotovoltický panel

Klasický fotovoltický panel vhodný na inštalácie na šikmých aj rovných strechách


Fotovoltická škridla ( taška ) Hanergy

Fotovoltická škridla Hanergy je produkt, ktorý je dodávany v dvoch farbách šedomodrá a červená.   


Fotovoltický šindel

Fotovoltický šindel je plnohodnotná strešná krytina s bonusom. Výrobou elektriny sa sám zaplatí.


Exteriérové fotovoltické žalúzie - SolarGaps

Exkluzívny doplnok vašej fasády s využitím smart technológie 

Služby pre všetkých bez výnimky


Spracovanie účinnosti a prínosu FV inštalácie

Za pomoci fotovoltického geografického a informačného systému dokážeme presne určiť účinosť slnečného žiarenia na Vami uvedenej adrese 


Stanovenie horizontu

Daný údaj nám presne stanový čas slnečného svitu na Vašej adrese. 

Každú jednu ponuku s Vami osobne prekonzultujeme, vysvetlíme Vám ako sme k daným výsledkom dospeli a presne Vám popíšeme ako inštalácia Vášho FV systému bude prebiehať. V krátkej dobe pre segment domácnosti pripravujeme možnosť nákupu systému na Ohrev teplej vody na splátky.

Pre segment samosprávy sme v decembri minulého roku spustili predaj systémov na Ohrev teplej úžitkovej vody bez potreby finančného vkladu. S našim finančným partnerom sme pripravili možnosť splátkového systému, pričom tento spôsob financovania nevstupuje do zadĺženosti mesta/obce a nezvyšuje jeho úverovú zaťaženosť. Keďže aj naše technické možnosti sú obmedzené realizácia inštalácii pre samosprávy je  kapacitne obmedzená na 150 inštalácii v rámci jedného roka. Od 15.12.2020 do dnešného dňa t.j. 21.01.2021  sme podpísali 73 inštalácii pre obecné úrady.

Fotovoltaické systémy ON Grid 

Systémy pre rodinné domy, organizácie, firmy, verejnú správu atď.

Systém vhodný pre objekty, kde ročná spotreba elektrického prúdu je v rozmedzí 3.500 - 5.000 kWh.

Systém vhodný pre objekty, kde ročná spotreba elektrického prúdu je v rozmedzí 4.500 - 6.000 kWh.

Systém vhodný pre objekty, kde ročná spotreba elektrického prúdu je v rozmedzí 8.000 - 12.000 kWh.

Systém vhodný pre objekty, kde ročná spotreba elektrického prúdu je v rozmedzí  11.000 - 13.500 kWh