Ako na to?

U nás v Green Solar Energy - Slovensko nájdete profesionálny prístup, ktorý Vás uvedie do sveta fotovoltiky v príjemnom a partnerskom prostredí.

Tak ako na to?

V prvom rade musíme poznať Váš zámer a očakávania, ktoré sú pre Vás rozhodujúce. Preto aby naši energetici mohli pracovať s relevantnými podkladmi budeme od Vás potrebovať ročné zúčtovanie za elektriku. Z nej dokážeme presne určiť koľko elektriky kedy Vaša domácnosť potrebuje pre svoj bezproblémový chod. Na základe týchto údajov Vám pripravíme náčrt Vašej FVE. Následne spoločne prejdeme celý postup krok za krokom tak, aby Vás počas inštalácie nič neprekvapilo. 

Za Vás s Vašim písomným súhlasom vybavíme všetko u Vášho dodávateľa a distribútora elektrickej energie a na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre uplatníme žiadosť na štátnu dotáciu. 

Po ukončení inštalácie a vybavení všetkých potrebných dokladov Vám FVE odovzdáme papierovo s plným zaškolením na obsluhu a Vašu FVE spustíme do prevádzky. 

 Neviem ako Vy, ale my v Green Solar Energy - Slovensko sme už pripravení.

Ročná produkcia v mesačnom vyjadrení

Každá ponuka začína týmto grafom. Ročná produkcia je navrhnutá podľa potrieb vašej domácnosti a vychádza z ročného vyúčtovania za spotrebu elektrickej energie. Tu presne vidíte koľko vaša FV elektráreň vyrobí kWh elektrickej energie v jednotlivých mesiacoch počas roka. 

Stanovenie horizontu

Je grafické zobrazenie horizontu v zimnom a letnom období a ukazuje dobu osvitu vašej FV elektrárne. Preto je dôležité vedieť presnú adresu kde bude inštalácia vykonávaná, lebo tento graf zohľadňuje prípadné prírodné tienenie ( kopec nad dedinou, ktorý skracuje dobu osvitu vašeho domu ).