Green Solar Energy - Slovensko

Zelená energia pre všetkých

                                        Najčistejší zdroj energie za ktorú nie je treba platiť.

 Slnečná energia tu bola milióny rokov a ešte pár miliónov rokov bude zohrievať našu zatiaľ Modrú planétu. Pokiaľ svieti slnko bude dostatok energie pre nás všetkých aby sme ju mohli využívať pre náš bežný energeticky náročný život. Naša spoločnosť Green Solar Energy - Slovensko prináša pre všetkých slnečnú energiu do Vašich domácností, úradov samosprávy, štátnej správy, škôlok a škôl všetkých stupňov, domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov, zdravotníckych a medicínskych zariadení, do firiem ale aj na farmy, do športových klubov a spoločenských organizácii, Zelenú energiu, ktorá šetrí životné prostredie, aktívne znižuje uhlíkovú stopu vo forme CO2 a naviac je nezanedbateľným prínosom pre znižovanie nákladov za spotrebu elektrickej energie a plynu.

Bude pre nás veľkou cťou, ak naša spoločnosť  Green Solar Energy - Slovensko bude tou, ktorá Vás na ceste do sveta Obnoviteľných zdrojov energie bude sprevádzať. 

                                                                                                                               Šípka Boris

                                                                                                                          Obchodný riaditeľ